headerText

Bilimsel Program


ANA PROGRAM

 • Anormal uterine kanamada cerrahi ve medikal tedavi
 • Jinekolojik ultrasonografi
 • Endometriosis; kime medikal kime cerrahi tedavi
 • Uriner inkontinans tanı ve tedavi yaklaşımları
 • Servikal preinvasive lezyonlarda yeni risk temelli yönetim
 • Histerektomi; kime hangi yöntem
 • Kişiye özel oral kontraseptif seçimi (Endometriozis, anormal uterin kanama, hiperandrojenizm, PMS)
 • Myomlarda ne zaman cerrahi (Semptomlara, Gebelik planı ve infertiliteye göre)
 • Meme kanseri ve progesteronlar
 • Serviks ve endometriyum kanserlerinde fertilite koruyucu yaklaşımlar.
 • Over kanser tedavisinde değişen ve genişleyen tedavi yaklaşımları
 • PARP inhibitörleri, Angiogenez inhibitörleri
 • Sitoredüktif cerrahide Üst abdomen cerrahisi
 • Obstetrik ve Perinatoloji
  • Postpartum kanama cerrahi yönetimi
  • Postpatum kanamada medikal tedavi ve kan ürünleri kullanımı
  • Her yönü ile gebelikte diyabet taraması
  • Tarama aracı olarak her yönü ile Cf-Dna
  • Trimester temel kardiyak değerlendirme ve fetal ekokardiyografi endikasyonları
  • Temel Merkezi Sinir Sistemi değerlendirmesi.
  • Trimester fetal ultrasonografi taraması
  • Plasenta Akreata Spektrum Ultrasonografik değerlendirmesi
  • Gebelikte DMAH kullanımı
  • Gebelikte Progesteron kullanımı
  • Gebelikte Aspirin kullanımı
  • Gebelikte Kortikosteroid uygulaması

CANLI CERRRAHİLER

 • Laparoskopik operasyonlar
 • Histeroskopik operasyonlar

KURSLAR

 1. Obstetrik USG kursu
 2. Genital estetik kursu