BİLİMSEL PROGRAM

Bilimsel programı indirmek için tıklayınız.


 • » 21 Eylül 2018 Ayrıntılı bilgi için tıklayın...
  ANA SALON
  09.00 - 10.30 OBSTETRİK USG KURSU
    İkinci 3 ay temel fetal kalp ve santral sinir sistemi ultrasonografisi
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cüneyt Evrüke, Prof. Dr. Cansun Demir
  09:00 - 09:30 İkinci 3 ay temel fetal santral sinir sistemi ultrasonografisi; hasta üzerinde değerlendirme
  Dr. Öğretim Üyesi Mete Sucu
  09:30 - 10:00 İkinci 3 ay temel fetal kalp ultrasonografisi; hasta üzerinde değerlendirme
  Prof. Dr. Selim Büyükkurt
  10.00 - 10.30 Kahve Arası
  10.30 - 11.00 JİNEKOLOJİK USG KURSU
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet Ali Vardar, Uz. Dr. Şevki Göksun Gökulu
  10.30 - 10.45 Uterin patolojiler
  Prof. Dr. Fuat Demirkıran
  10.45 - 11.00 Endometriozis/ Adenomyozis
  Doç. Dr. Ümran Küçükgöz Güleç
  11.00 - 11.15 Over rezervi ve follikül takibi
  Uz. Dr. Sevtap Seyfettinoğlu
  11.15 - 11.30 Adneksial kitlelerde USG
  Prof. Dr. A. Barış Güzel
  2. SALON
  09.00 - 11.30 EBELİK VE HEMŞİRELİK OTURUMLARI
  09.00 - 10.00 1. OTURUM: PERİNATOLOJİDE EBE VE HEMŞİRENİN ROLÜ
    Oturum Başkanları: Doç. Dr. Sevban Arslan, Dr. Öğretim Üyesi Meltem Akbaş, Hemş. Nuran Kökmen, Hemş. Handan Erkovan, Doç. Dr. Şule Gökyıldız Sürücü
  09.00 - 09.15 Perinatal hasta güvenliği ve hemşire/ebenin sorumlulukları
  Hemş. Zehra Cenkci
  09.15 - 09.30 Anne dostu felsefesi /ulusal ve uluslararası anne dostu hastane kriterleri
  Arş. Görv. Seda Karaçay Yıkar
  09.30 - 09.45 Riskli Gebelikler ve triyaj
  Arş. Görv. Dr. Burcu Avcıbay Vurgeç
  09.45 - 10.00 Postpartum kanama ve yönetimi
  Hemş. Serpil Özel
  10.00 - 10.30 Kahve Arası
  10.30 - 11.30 2. OTURUM: JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE EBE VE HEMŞİRENİN ROLÜ
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali Ayhan, Doç. Dr. Sultan Alan, Yrd. Doç. Sevilay Erden Yüksekkaya, Hemş. Melek Temiz, Hemş. Şule Tunuğ
  10.30 - 10.45 Serviks kanserinden korunma ve erken tanı
  Doç. Dr. Evşen Nazik
  10.45 - 11.00 Kemoterapide semptom kontrolü
  Ebe Özlem Yalçınkaya
  11.00 - 11.15 Jinekolojik onkoloji tedavisinde hemşire / ebenin rolü
  Dr. Öğretim Üyesi Ebru Gözüyeşil
  11.15 - 11.30 Jinekolojik onkolojide sık karşılaşılan etik durumlar
  Öğr. Görv. Dr. Melike Öztürk
  12:45 - 14.15 SÖZLÜ BİLDİRİLER
  Oturum Başkanları: Dr. Öğretim Üyesi Mete Sucu, Uz. Dr. Sevtap Seyfettinoğlu
  12:45 - 12:50 SS-1: Laparoskopik histerektomide vajinal kafın barbed sütür ile kapatılmasında iki farklı tekniğin karşılaştırılması: Tek kat vs çift kat
  Doğukan Yıldırım
  12:50 - 12:55 SS-3: Türkiye’de pelvik organ prolapsus ve stress üriner inkontinans cerrahisinde meş kullanımına yaklaşım
  Işıl Köleli
  12:55 - 13:00 SS-8: Laparoskopik tubal re-anastomoz yapılan hastaların gebelik sonuçlarının retrospektif analizi
  Bekir Kahveci
  13:00 - 13:05 SS-10: Tedaviye dirençli anormal uterin kanama: Oldukça nadir uterin arteriyovenöz malformasyon olgusu
  Emre Destegül
  13:05 - 13:10 SS-11: 17 haftalık gebelikte şiddetli preeklempsi ve HELLP sendromu
  Mustafa Ayhan Ekici
  13:10 - 13:15 SS-12: Nonkomunikan rudimenter uterin hornda ektopik gebelik
  Emin Sevinçler
  13:15 - 13:20 SS-13: Kadın ve erkek infertilitesi ile obezitenin ilişkisi
  Osman Ergün
  13:20 - 13:25 SS-14: Açıklanamayan infertilitesi olan hastalarda artifisiyel inseminasyonla birlikte planlanmış cinsel ilişkinin gebelik sonuçlarına etkisi
  Hüseyin Durukan
  13:25 - 13:30 SS-15: Sitolojisi HGSİL gelen olgularda kolposkopik biopsi ile eksizyonel işlem sonuçlarının karşılaştırılması: 10 yıllık tersiyer merkez deneyimi
  Doğukan Yıldırım
  13:30 - 13:35 SS-16: Vulvada geniş fibroepitelyal polip: Vaka sunumu
  Özgür Kan
  13:35 - 13:40 SS-18: Klomifene dirençli polikistik over sendromlu hastalarda laparoskopik ovaryen drilling işleminin gebelik başarısı ve androjenik ortama olan etkisi
  Yılmaz Guzel
  13:40 - 13:45 SS-20: 29 Haftalık gebelikte preterm eylem ve eşlik eden Krukenberg tümörü - Olgu Sunumu
  Alper Seyhan
  13:45 - 13:50 SS-22: İnvaziv prenatal tanı yöntemi uygulanan 861 olgunun retrospektif değerlendirilmesi
  Rauf Melekoğlu
  13:50 - 13:55 SS-24: Bir ikinci basamak sağlık kuruluşuna 2012-2016 yılları sürecinde başvuran yerleşik ve mülteci gebeler arasında Toxoplasma sıklığının belirlenmesi ve karşılaştırılması
  Mürşide Çevikoğlu Kıllı
  13:55 - 14:00 SS-25: Karyotip analizi amaçlı invaziv prenatal tanı testi uygulanan 1298 olgunun değerlendirilmesi
  Banu Boso
  14:00 - 14:05 SS-26: Ülkemizde terkedilmeye yüz tutmuş bir doğum yöntemi olarak vakum ekstraktör; Gerçekten kullanımından korkmalı mıyız?
  Erol Arslan
  14:05 - 14:10 SS-27: İzole Blake Kesesi Kisti Saptanan Fetusların Perinatal Sonuçları
  Çiğdem Akçabay
  14:10 - 14:15 SS-28: Kliniğimizde tanısı konmuş umbilikal ven varisli fetusların sonuçları
  Selahattin Mısırlıoğlu
  14:15 - 14:20 SS-29: İntrapartum yapılan ultrasonografik fetal ağırlık tahmininin postpartum doğum ağırlığından sapmasındaki etken faktörlerin saptanması
  Masum Kayapınar
  ANA SALON
  12.30 - 12.45 Açılış
  12.45 - 14.00 1. Oturum: İNFERTİLİTE
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Turan Çetin, Prof. Dr. Oğuz Yücel
  12.45 - 13.00 İnfertil hastaya genel yaklaşım
  Prof. Dr. Yılmaz Atay
  13.00 - 13.15 PCOS ve infertilite
  Prof. Dr. Esra Bulgan Kılıçdağ
  13.15 - 13.30 Endometriozis ve infertilite
  Prof. Dr. Bülent Haydar Dedeoğlu
  13.30 - 13.45 Ovulasyon indüksiyonu
  Doç. Dr. Mete Gürol Uğur
  13.45 - 14.00 Tartışma
  14:00 - 14:45
  UYDU SEMPOZYUM
   

  Oturum Başkanı: Doç. Dr. İbrahim Ferhat Ürünsak - Çukurova Üniversitesi

    İnfertilite’de Lutel Faz Desteği, Hedefe Yönelik Tedavinin Önemi
  Prof. Dr. Tayfun Bağış - Acıbadem Altunizade Hastanesi
    OI/IUI Sikluslarında Overyan Stimülasyon Protokolleri
  Prof. Dr. Volkan Noyan - Acbadem Adana Hastanesi
  14.45 - 16:00 2.Oturum: KOLPOSKOPİ
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aytekin Altıntaş, Dr. Levent Toksöz
  14:45 - 15:00 Yüksek dereceli lezyonlarda kolposkopi
  Prof. Dr. Ali Ayhan
  15:00 - 15:15 Düşük dereceli lezyonlarda kolposkopi
  Prof. Dr. Gökhan Tulunay
  15:15 - 15:30 ASCUS, LGSIL, CIN1’de yönetim: Sitoloji, kolposkopi, biopsi
  Prof. Dr. İlkkan Dünder
  15:30 - 15:45 HSIL,CIN2-3’te yönetim: Sitoloji, kolposkopi, biopsi
  Prof. Dr. Macit Arvas
  15:45 - 16:00 Tartışma
  16:00 - 16:30 Kahve Arası
  16:30 - 17:45 3.Oturum: OBSTETRİK
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayhan Coşkun, Prof. Dr. Deniz Cemgil Arıkan, Prof. Dr. İrfan Kutlar
  16:30 - 16:45 Plasenta akreta/previa tanısı ve yönetimi
  Prof. Dr. Cansun Demir
  16:45 - 17:00 Erken membran rüptürü ve erken doğum yönetimi
  Dr. Öğretim Üyesi Özge Kömürcü Karuserci
  17:00 - 17:15 Preeklampsi ve hipertansif hastalıklar
  Dr. Öğretim Üyesi Mete Sucu
  17:15 - 17:30 Kadın Hastalıkları ve Doğum hekimleri neden dava ediliyor?
  Op. Dr. Samet Bayrak
  17:30 - 17:45 Tartışma
 • » 22 Eylül 2018 Ayrıntılı bilgi için tıklayın...
  ANA SALON
  09.00 - 10.15 1.  Oturum: OBSTETRİK
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatma Tuncay Özgünen, Prof. Dr. Arif Güngören, Doç. Dr. Raziye Narin
  09.00 - 09.15 Fetal kalbin değerlendirilmesi
  Prof. Dr. Yalçın Kimya
  09.15 - 09.30 İkinci trimesterde kısa serviksli hastaya yaklaşım
  Dr. Öğretim Üyesi Esra Cihan
  09.30 - 09.45 Gebelikte beslenme ve besin desteği
  Prof. Dr. Cüneyt Evrüke
  09.45 - 10.00 İkiz gebelikler
  Prof. Dr. Selim Büyükkurt
  10.00 - 10.15 Tartışma
  10.15 - 10.45 Kahve Arası
  10.45 - 12.00 2.  Oturum: JİNEKOLOJİ
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kadir Güzin, Prof. Dr. Hüsnü Çelik
  10.45 - 11.00 Servikal prekanseröz lezyonlarda tedavi yaklaşımları
  Prof. Dr. Ali Ayhan
  11.00 - 11.15 Servikal kanser tarama yöntemleri
  Prof. Dr. Samet Topuz
  11.15 - 11.30 Profilaktik ve terapötik HPV aşıları
  Prof. Dr. M. Faruk Köse
  11.30 - 11.45 Serviks kanserinde kemoterapi
  Prof. Dr. Sinan Yavuz
  11.45 - 12.00 Tartışma
  12.00 - 13.30 Öğle Yemeği
  13.30 - 15.00 3. Oturum: İNFERTİLİTE
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yılmaz Atay, Prof. Dr. Şahin Zeteroğlu
  13.30 - 13.45 IVF öncesi IUI mutlaka yapılmalı mı, yaklaşım ne olmalı?
  Prof. Dr. Devrim Tok
  13.45 - 14.00 PCOS medikal tedavi ? LOD?
  Prof. Dr. Hakan Özörnek
  14.00 - 14.15 OHSS
  Prof. Dr. İbrahim Ferhat Ürünsak
  14.15 - 14.30 İleri yaştaki infertil hastalara yaklaşım
  Doç. Dr. Murat Bakacak
  14.30 - 14.45 Uygun OK seçimi ve danışmanlık
  Prof. Dr. Hakan Aytan
  14.45 - 15.00 Tartışma
  15.00 - 15.30 Kahve Arası
  15.30 - 16.45 4. Oturum: ENDOSKOPİ
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Özcan Balat, Prof. Dr. Ali Ulvi Hakverdi
  15.30 - 15.45 Histeroskopi, teknik, ekipman, temel yaklaşımlar
  Prof. Dr. Yakup Kumtepe
  15.45 - 16.00 Histeroskopik myomektomi
  Prof. Dr. Gürkan Uncu
  16.00 - 16.15 Histeroskopi / laparoskopik isthmosel tedavisi
  Prof. Dr. Coşan Terek
  16.15 - 16.30 Histeroskopik septum insizyonu
  Prof. Dr. Volkan Noyan
  16.30 - 16.45 Tartışma
  16.45 - 18.00 5. Oturum: İNFERTİLİTE
    Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yılmaz Atay, Doç. Dr. İbrahim Ferhat Ürünsak
  16.45 - 17.00 Fertilite koruyucu yaklaşımlar
  Doç. Dr. Murat Özekinci
  17.00 - 17.15 İnfertil hastalarda L/S yeri
  Doç. Dr. Mete Işıkoğlu
  17.15 - 17.30 İnfertil hastalarda H/S yeri
  Prof. Dr. Turan Çetin
  17.30 - 17.45 Erkek infertilitesine kadın hastalıkları ve doğum uzmanınca yaklaşım
  Doç. Dr. Kubilay Vicdan
  17.45 - 18.00 Tartışma
  18.00 Kapanış